Leen Verspeeten - Psychotherapie

 • Transpersoonlijke Psychotherapie
 • Systemisch werk
 • Familieopstellingen
 • Energiehealing

Prive Praktijk

U kan bij Leen een afspraak maken voor een individuele, één op één sessie. Er wordt op een intense manier gewerkt. Een sessie bestaat uit twee delen:

De eerste helft van de sessie wordt gespendeerd aan transformatie dmv. gesprekstherapie: Psychodynamiek en Awakening volgens het model van Barbara Brennan in combinatie met een systemische benadering volgens het werk van Bert Hellinger (grondlegger van familieopstellingen en systemisch werk).

room1

Vaak gebruikte technieken zijn

 • restructuring HEF (human energy field)
 • brain balancing
 • chakra spin
 • relational cords healing
 • root cord healing
 • hara healing
 • spine cleaning
 • 5th level surgery
 • time capsule healing
 • organ restructuring
 • core star healing

Vaak voorkomende klachten/thema's zijn

Het tweede deel van de sessie bestaat uit energetisch lichaamswerk waarbij de cliënt op de behandeltafel ligt; tijdens deze behandeling wordt er gewerkt met het HEF(Human Energy Field).

De inzichten uit het eerste deel van de sessie worden zo fysiek, emotioneel, mentaal en op een spirituele laag geïntegreerd.

Tijdens de healing wordt gebruik gemaakt van de Barbara Brennan Healing Techniques.

Zij leerde het lang geleden van - en voegde iets toe aan- het werk van Dr.John Pierrakos(Core Energetics), die het leerde-en iets toevoegde aan- het werk van Wilhelm Reich (grondlegger Bio-energetica), die een bijzondere leerling van Karl Gustav Jung (psychoanalyst) was.

room1
 • emotionele verwondingen/kwetsuren
 • depressie
 • innerlijke spanning/stres
 • rouwverwerking
 • psychodynamiek en moeilijkheden in relaties
 • angsten en fobie
 • onverwerkte pijn
 • vermoeidheid/lusteloosheid
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • identiteitscrisis
 • seksualiteit
 • eetstoornissen
 • verslavingen
 • slaapstoornisse
 • rusteloosheid
 • waanstoornissen
 • post traumatic stressyndrom (PTS)
 • obsessies
 • aanpassingsmoeilijkheden

Jaartraining 'Vrijheid in Zijn'

Soms botsen we in het leven op een aantal hindernissen die onze natuurlijke groeimogelijkheden in de weg staan.
Af en toe lukt het om die hindernissen te nemen, maar vaak raken we verdwaald in pogingen om met moeilijkheden, angsten en pijnen om te gaan.
Het ontbreekt ons meestal aan een manier om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele blokkeringen te transformeren.
Iedereen heeft nochtans het vermogen tot volledige ontplooiing in zich.

Deze opleiding is gericht op persoonlijke en professionele groei.
Bedoeling is om over nieuwe mogelijkheden te beschikken om voller in het leven te staan.
Het wordt een intense en verrijkende ervaring, we ontdekken als het ware onontgonnen gebieden in onszelf.
We bewandelen een pad dat leidt naar grote vervulling en een ruimer bewustzijn.

De training is een afgerond geheel en omvat zeven blokken van twee dagen (vrijdag en zaterdag).
Korte stukken theorie worden afgewisseld met oefeningen.
Er is ruimte voor persoonlijke aandacht.
Er worden een aantal schriftelijke en leesopdrachten meegegeven voor thuis. U ontvangt een certificaat op het eind van de opleiding.
In deze training werken we met een bijzonder krachtige combinatie van psychologie, energieoefeningen en spiritualiteit. Ook Systemisch werk en Familieopstellingen vormen een belangrijk onderdeel van deze jaartraining.

room1

DOELGROEP

 • voor een ieder die geïnteresseerd is in de onderwerpen en persoonlijke groei hoog in het vaandel draagt.
 • bijzonder geschikt voor mensen die werken in het begeleidingwerk: bv: mensen met een eigen praktijk, in de gezondheidszorg, in de culturele sector, in scholen..etc.

KOSTEN

 • De kosten bedragen € 1.200
 • drankjes inbegrepen, lunch meebrengen

LOCATIE

De Blauwe Poort
Collegebaan 49
9090 MELLE (bij Gent)
We starten om 10.00u en eindigen om 17.00u

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
room1

INHOUD VAN DE ZEVEN BLOKKEN

Huizen van herkomst

We ontdekken wat we hebben meegekregen als referentiekader uit onze opvoeding en systeem van herkomst.
Welke kwetsuren we opliepen en hoe dit ons wereldbeeld beïnvloedt.
We verkennen de verschillende stadia die we doormaken op ons pad van transformatie, herkenningspunten die ons op onze tocht meermaals van pas zullen komen.

Imprints, vroege beelden en misvattingen

We gaan op zoek naar waar en hoe we ons leven hebben opgebouwd rond een aantal onbewuste misvattingen en imprints.
Deze liggen vaak aan de basis van een herhaalde angst, pijn of negatieve situatie.
We leren gebruik maken van de scheppende kracht van positieve gedachten.
En we onderzoeken een aantal thema's uit ons familiesysteem van dichtbij: je plek innemen,erbij horen, de natuurlijke rangorde, geven en nemen.

Karakterstructuren en verdedigingen

We bestuderen de verschillende karakterstructuren; dit opent een nieuw perspectief om onszelf te zien.
Zo blijkt hoe iedereen, op zijn eigen manier, verdedigingen heeft opgeworpen in een poging bepaalde angsten en pijnen niet te hoeven voelen.
In de mate waarin we pijn weigeren en trachten te ontlopen, in exact diezelfde mate is onze stroom van diepe vreugde en plezier onderbroken .
We leren onze energie reguleren als een helende respons op die verdedigingen.

Afbakening en gezonde grenzen

We worden ons bewust van onze fysieke en emotionele grenzen; bekijken waar en hoe wijzelf, en anderen, onze grenzen niet gerespecteerd hebben .
We leren afbakenen en een zacht maar krachtig 'nee'zeggen tegen dingen die niet goed voor ons zijn.
Zo kunnen we beter communiceren wat onze echte behoeften zijn.
Het kennen van je natuurlijke grenzen geeft rust, én opent de mogelijkheid tot de, schijnbaar tegengestelde, ervaringen van ruimte en grenzeloosheid.

Schaduw, projectie en overdracht

We ontdekken in welke gebieden van ons leven onze 'schaduwzijde' bepaalde, vaak moeilijke, ervaringen creëert.
Het onderzoeken van eigen schaduwaspecten, hem te vriend maken of met de schaduw aan tafel gaan zitten, opent nieuwe mogelijkheden.
Blijkt wat we zo angstvallig verborgen probeerden te houden eigenlijk een grote bron van kracht is.
We werken rond onbewuste loyaliteit en de daaruit voortvloeiende projecties en overdracht.

Relaties en intimiteit

We werken rond 'man' zijn en mannelijke aspecten, 'vrouw' zijn en vrouwelijke aspecten, én het eren van de verschillen.
We onderzoeken hoe we de voor ons 'juiste' plek innemen; en gebruiken een methode om onbewuste verstrikkingen en identificaties zichtbaar te maken.
Zo kunnen we groeien uit binding naar verbinding, van magische liefde naar wetende liefde.
We gebruiken intentie om gehoor te geven aan de roep van de liefde en ervaren hoe het voelt om werkelijk te leven vanuit het hart.

Leven vanuit essentie

We leren omgaan met Superego, de innerlijke criticus, en brengen de Getuige of onbevooroordeelde aandacht dichterbij.
Langzaam ontwikkelt zich de immense, doch zachte, kracht van mededogen.
We bekijken waar het ons moeite kost om in overgave te leven en oefenen in het tot rust brengen van de geest.
We herstellen het contact met onze innerlijke bron en essentie, waar steeds de moed aanwezig is om groots te Zijn.
Leren om eenvoudig te nemen wat is, nu in dit moment.
We proeven hoe het is om het mysterie van het Leven, het Grote geheim te eren.


Feedback studenten jaartraining

Evy

De opstellingen zijn met liefdevolle aandacht gegeven zodat je meer inzicht verkrijgt in je familie. Werkelijk een wonder wat er dan allemaal boven komt.
Ben me meer bewust van de dingen die ik doe, zeg of uitstraal. Ik heb geleerd meer vanuit het hart te zijn; mijn leven is rijker nu.
De trainingsbegeleidster maakt ruimte voor persoonlijke aandacht op een manier dat je weet wat belangrijk voor je is, waar je aan kan werken.
Ik heb de ander en mezelf beter leren kennen, ben socialer geworden.
Ben ook veel zelfzekerder geworden, heb minder angst en heb mijn grenzen beter leren kennen.
Mooi vond ik de verbondenheid en de wederzijdse steun die groeit tijdens de cursus.

Marcel

Vele nieuwe inzichten geleerd, zoals 'Het leven in het nu' en niet in het verleden of de toekomst.
Ook de praktische oefeningen brachten veel klaarheid in bepaalde knopen van het leven.
En de sfeer was zeer aangenaam en vertrouwelijk. Rustgevend ook.
Ik heb door het volgen van deze cursus een breder draagvlak gekregen in mijn leven en ben er sterker uitgekomen.
Niet alles is opgelost, maar toch een grote stap voorwaarts gezet.
En Leen is een heel bekwame lesgeefster, naar mijn mening.

Els

Ik heb het gevoel alsof ik nog middenin het hele proces dat de jaartraining op gang bracht zit, en daarom is het moeilijk er van op een afstand iets zinnigs over te schrijven.
Het lijkt wel alsof ik er nog steeds met mijn neus bovenop zit!

Sofie

Ik werd me bewust van het bestaan van karakterstructuren: een ontdekking van de verschillende karakterstructuren bij mezelf en anderen.
Welke is mijn meest herkenbare karakterstructuur, hoe kan ik ermee aan de slag, welke zijn de eigenschappen ervan, welke komen er nog boven..
Ik heb de tools meegekregen om ermee aan de slag te gaan.
Zo leerde ik hoe ik best geaard blijf, herken wanneer ik het ben en wanneer niet.
Grenzen. Welke zijn mijn grenzen? Respecteer ik mijn grenzen? Wat gebeurt er wanneer ik deze niet respecteer en wanneer wel.
Nu kan ik beter mijn grens stellen wanneer ik in situaties beland waar ik me niet goed bij voel. Ik leerde beter mijn grens stellen naar anderen toe.
Ik weet nu beter wat ik voor mezelf wil, waar ik me goed bij voel en waarbij niet, wat ik echt wil doen en waarvoor ik wil gaan.
Kortom, ik ben me meer bewust over de dingen die gebeuren in mijn leven dan voordien.
Ik ben me er niet alleen bewust van geworden, ik weet nu ook hoe ik ermee moet omgaan.
Dat maakt van mij een rijker mens.

Winny

De jaartraining 'vrijheid in Zijn' was een zeer boeiende en verrijkende ervaring.
De training heeft mij veel inzichten gegeven. Wij hebben heel veel gekregen om mee aan de slag te gaan.
De training heeft een enorm groeiproces in gang gezet.
Ik heb mogen ondervinden dat dit groeiproces niet iets is om schrik van te hebben, integendeel, het is het mooiste en beste wat mij overkomen is.
Dankzij deze cursus durf ik mezelf meer te openen. Ik ben bewuster van mezelf. Ik heb geleerd om naar binnen te kijken en te ervaren wat ik vanbinnen voel.
Dit houdt mij in mijn eigen kracht. Tijdens de weekends wordt voldoende aandacht geschonken aan ervaringsoefeningen.
Deze manier van werken heeft mij enorm geholpen om de tools in het dagelijks leven te integreren en om meer zelfvertrouwen te krijgen.
De lesgeefster helpt en stimuleert op een manier die rekening houdt met ieder zijn eigenheid en persoonlijkheid.

Opstellingen en workshops

Leen geeft ook intensieve workshops (één, twee, of drie dagen) gericht op persoonlijke groei en transformatie.
Binnen deze workshops wordt gewerkt met een bijzonder krachtige combinatie van psychodynamische processen, opstellingen, systemisch werk en energieoefeningen.
Stukken theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen. Er wordt ruimte gemaakt voor ieders persoonlijke thema's.
U kan steeds bellen voor meer informatie en data,ook indien u een workshop of een dag opstellingen op verplaatsing wil organiseren.

workshop1

SCHULD EN ONSCHULD

Schuldgevoelens kennen we allemaal. Het voelt als een verlammende bewegingloze pak die we meezeulen, het legt ons stil en maakt ons passief. Niet altijd weten we goed waar die schuld nu eigenlijk vandaan komt. Vaak dragen mensen een schuld die de hunne niet is.
We doen nochtans heel wat om uit de 'schuld' te blijven; en in de onschuld te vertoeven.
De illusie van onschuld is dat het mogelijk is om uit de dynamiek van 'goed en kwaad'te blijve.
We onderzoeken dit thema ook aan de hand van opstellingen.
We leren om de gepaste schuld te nemen, niet meer maar ook niet minder. Gepaste schuld nemen, geeft kracht.

workshop1

VERSTRIKKINGEN IN RELATIES

Elke vorm van een relatie op een diepere laag vraagt om openheid en verbinding. We zijn echter vaak niet in staat om de map van onze eigen ziel te lezen, laat staan die van de geliefde ander.
In elke relatie is er een groot verlangen naar bij elkaar thuiskomen. En er is ook de angst voor het verraad, het niet kunnen voldoen aan - vaak onuitgesproken- verwachtingen.
Elke relatie kan in deze workshop aan bod komen, zoals een partnerrelatie, ouder-kindrelatie,vriendschappen.
We kijken naar de 'mannelijke' aspecten én naar de 'vrouwelijke' aspecten. We leren deze aspecten ten volle aan te nemen én we eren de verschillen.We onderzoeken hoe we de voor ons'juiste' plek innemen. We groeien vanuit een onbewuste binding naar een bewuste verbinding.
We leggen de systemische verstrikkingen bloot die in partnerrelaties aan het werk zijn.
We geven gehoor aan de roep van de liefde.

workshop1

Bijdrage per persoon

140 € per weekend-workshop. Drankjes inbegrepen.

Inschrijven tot twee dagen voor aanvang

GEVEN EN NEMEN

Het gevoel véél te veel te geven..er te weinig voor terugkrijgen..keer op keer..hoe komt dat toch.
We onderzoeken deze thema's op een diepere laag. Leren wat er nodig is én hoe het voelt om écht 'aan te nemen'.
We werken vaak met opstellingen om meer helderheid en inzicht te verkrijgen.
We leggen de link tussen 'geven en nemen' en onze karakterstructuur..
Via deze workshop krijg je het inzicht om echt anders tegen dit thema aan te kijken, zal je over nieuwe manieren beschikken om helemaal anders met geven en nemen om te gaan.
Het wordt voor elk afzonderlijk duidelijk hoe hij voor zichzelf het evenwicht kan herstellen..

workshop2

OMGAAN MET VERLIES

Verlies en afscheid nemen, zijn één van de moeilijkste dingen in een mensenleven. Rouw is het proces dat mensen doormaken als ze een verlies lijden.
Hebben we wel echt gerouwd om iets of iemand? En wanneer hebben we genoeg gerouwd?.
Vroeger werd door middel van rituelen plaats gemaakt voor mensen die in de rouw waren(een weduwe droeg bv. een jaar lang alleen nog zwart waardoor voor iedereen duidelijk was dat zij verdriet had.) Ook verlies op andere gebieden komt aan de orde zoals bv.verlies van een job, afscheid nemen van je jeugd, verlies van je gezondheid, achterlaten van je status of een huis,stad,plek,land.
Tegenwoordig nemen we niet altijd de gepaste tijd om echt te rouwen.Zonder rouwen kan je je niet opnieuw hechten.
Net in het aangaan van verlies schuilt iets groots, komt kracht tevoorschijn. In deze workshop wordt het persoonlijk rouwproces ondersteund..
We verkennen de verschillende helende stadia van dit proces en doen ook een aantal opstellingen..

AFBAKENING EN GEZONDE GRENZEN

We worden ons bewust van onze fysieke en emotionele grenzen; bekijken waar en hoe wijzelf, en anderen, onze grenzen niet gerespecteerd hebben..
We leren afbakenen en een zacht maar krachtig 'nee'zeggen tegen dingen die niet goed voor ons zijn. Zo kunnen we beter communiceren wat onze echte behoeften zijn. Het kennen van je natuurlijke grenzen geeft rust, én opent de mogelijkheid tot de, schijnbaar tegengestelde, ervaringen van ruimte en grenzeloosheid.

SUPEREGO EN DE GETUIGE

Op je eigen kop slaan en jezelf veroordelen is een veel voorkomend thema, vaak ook bij mensen die aan zichzelf werken en zicht krijgen op nieuwe houdingen om in het leven te staan.
We leren omgaan met Superego,de innerlijke criticus en brengen de getuige of onbevoordeelde aandacht dichterbij.
We oefenen in zacht zijn met het Zelf. Langzaam ontwikkelt zich de immense doch zachte kracht van Mededogen.

Locatie

Google Maps Generator by embedgooglemap.net

Biografie

De trainingen en workshops worden gegeven door Leen Verspeeten.

Na jaren in de fotografie en film gewerkt te hebben, trok ze naar de VS voor de vierjarige opleiding bij Barbara Brennan. De Barbara Brennan School of Healing (BBSH) is een van de meest gerenommeerde scholen op het gebied van transpersoonlijke psychotherapie en energie-healing. Ze werkt nu als Brennan Healing Science practitioner.

Nadien werkte Leen als docente in de Snowlion Center School in Zuid-Frankrijk. Ze is ook opgeleid in Systemisch werk en Familieopstellingen (Bert Hellinger) door Wibe Veenbaas in het Phoenix Instituut te Nederland.

Haar eigen praktijk in psycho-energetisch werk bracht haar ruime ervaring in het begeleiden van individuen.

Ze is gefascineerd door het menselijke vermogen tot liefhebben, groei, transformatie en bewustzijn.

De ander zien in zijn totaliteit en niet alleen zijn probleem… de weg naar de binnenwereld is zo bijzonder.
En dan de ruimte creëren waarin de volgende stap naar inzicht, bewustzijn, verandering én een oplossing bloot komt te liggen… dat kunnen brengen, én zien hoe het werkt, dat is voor mij pure schoonheid…

Literatuur

 • Barbara Brennan - Licht op de aura
 • Barbara Brennan - Bronnen van licht
 • Barbara Brennan - Seeds of the spirit
 • Eva Pierrakos - Liefde nader bekeken
 • Eva Pierrakos - Van overleven naar leven
 • Eva Pierrakos - Werken aan jezelf of juist niet
 • Eckhart Tolle - De kracht van het nu
 • Indra Torsten Preiss - Familieopstellingen in de praktijk
 • Susan Thesenga - Het ontwapenende zelf
 • Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard - Vonken van verlangen
 • Conny Zweig & Steve Wolf - Ontmoeting met je schaduw
 • Conny Zweig & Steve Wolf - Omgaan met je schaduw
 • A.H. Almaas - Diamantreeks (1, 2, 3 en 4)
 • A.H. Almaas - Het Elixir
 • A.H. Almaas - Het Niets
 • Bert Hellinger - De verborgen dynamiek van familiebanden
 • Bert Hellinger - De wijsheid is voortdurend onderweg
 • Sharon Salzberg - Een hart zo groot als de wereld
 • Sogyal Rinpoche - Het Tibetaans boek van leven en sterven
 • Gehlek Rinpoche - Voor de dood niet bang
 • De Moeder - Alle leven is Yoga
 • Osho - Intuition: knowing beyond logic
 • Osho - Bauls: The singing mystics
 • Osho - Sing, dance, rejoice
 • Osho - Meditatiehandboek
 • John Pierrakos - Core Energetics
 • Sri Aurobindo - Bringing down the light
 • Neal Donald Walsh - Een ongewoon gesprek met God
 • Richard Bandler & John Grinder, John - Frogs into princess: neurolinguistic programming
 • Deepak Chopra - Quantum Healing
 • Valerie Hunt - Infinite mind: the science of human vibration
 • Louise Kaplan - Oneness and separateness: from infant to individual
 • Sherwin Nuland - The wisdom of the body
 • Satprem - The mind of the cells
 • Caroline Myss - Anatomy of spirit
 • Caroline Myss - Energy-anatomy: the science of spirituality and health
 • Bernie Siegel - Love, medicine and miracles
 • Maria Reiner Rilke - Duino Elegies
 • Ken Wilber - No boundary: eastern and western approaches to personal growth
 • Ken Wilber - Sex, ecology, spirituality: the spirit of evolution
book

Get In Touch

Werbung: pureblack.de

How to access

Met de bus

bus 65 aan Gent Sint-Pieters-station of Rabot om het half uur, afstappen Lovendegem-kerk, wandel Diepestraat in, Lobrug over ,rechts=Lostraat, het tweede huis, met blauw en witte poort =136.

Met de wagen

Komende van gent centrum: Neem de N9 richting Mariakerke,Lovendegem,Eeklo; Na ongeveer drie kilometer draait de baan naar rechts, hier houdt u links aan (aan café Bierstal'); Tweede brug over rijden (richting Nevele,Merendree); Rechts=Lostraat (het tweede huis, met blauw en witte poort =136).

Komende van E40

Afrijden ter hoogte van Gent Expo (dit is voorbij Gent centrum als u uit richting Brussel komt) en de R4 oprijden richting Eeklo (N9); Na drie kilometer afrit Mariakerke, Eeklo (N9) nemen, lichten rechts (richting Eeklo); Na ongeveer één kilometer draait de baan naar rechts, hier houdt u links aan (café Bierstal'); Tweede brug over rijden (richting Nevele, Merendree); Rechts=Lostraat (het tweede huis met blauw en witte poort=136).

Komende van E17

Vlakbij Gent (in St-Denijs-Westrem) de wissel nemen en een stukje op de E40 rijden tot aan afrit Gent Expo,daar de R4 oprijden richting Eeklo; Na drie kilometer afrit Mariakerke, Eeklo (N9) nemen, lichten rechts (richting eeklo); Na ongeveer één kilometer draait de baan naar rechts, hier houdt u links aan (aan café 'Bierstal'); Tweede brug over rijden (richting Nevele,Merendree); Rechts=Lostraat (het tweede huis met blauw en witte poort=136).